ReadyPlanet.com
dot dot
รับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส, เชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส, เชื้อรา, แบคทีเรีย และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009                 ด้วยปรากฎว่าขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย จากการรายงานของกระทรวงสารธสุขขณะนี้มีผู้ติดเชื่อโรคนี้แล้วหลายราย และอาจมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังมีการระบาดในประเทศต่างๆ ในระยะเวลาอันสั้น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Orthomyxovirus (Influenza virus type A) ที่ก่อให้เกิดอาการไข้หวัดในคนหรือสัตว์ เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ สถานที่อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ โรงเรียน โรงแรม สถานบันเทิงต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รวมของคนจำนวนมาก ดังนั้น การพ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศ และการล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ 

           Amlophyt 51 สามารถฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่ม Orthomyxovirus ทั้งชนิน A B และ C เช่น ไข้หวัดนก ซาร์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากการทดสอบของ University of Milan พบว่า สารละลาย Ampholyt 51 ความเข้มข้น 1% สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% ในเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทดลองกับฟาร์มไก่ จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2552 พบว่า Ampholyt 51 ความเข็มข้น 0.5% สามารถทำลายเชื้อหวัดนกได้ในเวลา 5 นาที

       สยามเภสัช มีความยินดีขอเสนอน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นจากประเทศเยอรมัน เบสคอน พี-เอ (Alkyl amino acetic acid หรือ Ampholyt 51) เป็นสารประกอบอินเทรีย์มีสีเหลืองจางถึงไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อย ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด โดยทำให้ผิวของจุลชีพต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ผิดปกติจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันเกิดจากการตกค้างสะสมภายหลังการใช้ เพราะน้ำยา Amlophyt 51 เป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนมีอยู่ในธรรมชาติจึงไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้

 

       น้ำยาฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นเบสคอน พี-เอ มีความเข้มข้นของ Ampholyt 51 2% ดังนั้น ถ้าใช้น้ำยานี้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องพัก ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม และฉีดพ่นบริเวณมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากทำกิจกรรมใดๆ ผู้ใช้จะปลอดภัยจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างแน่นอน

      อนึ่ง ทางสยามเภสัช รับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนอกสถานที่ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนฯ โดยสามารถนัดให้ทำการฉีดพ่นได้ทั้งในเวลา-นอกเวลาทำงานหรือวันหยุด ด้วยเครื่องพ่นละออง(BioJet, SwingFog) ระบบ LV/ULV (Low Volume/Ultra Low Volume) ที่ความละเอียดของอนุภาค 20-100 ไมครอน เพื่อการกระจายตัวอย่างทั่วถึงในบริเวณเป้าหมาย โดยอนุภาคที่มีขนาดต่างๆกัน จะกระจายตัวไปจับกับเชื้อโรคที่ความสูงในระดับที่ต่างกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดdot
หมวดหมู่สินค้าและบริการ
dot
bulletรับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส, เชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
bulletบริการจัดยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสวัสดิการของลูกจ้าง
bulletรอบรู้เรื่องยา
bulletข้อมูลไข้หวัด 2009
bulletข้อมูลยา RxRama
bulletสรุปข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
bulletโรคหัวใจและคอเรสเตอรอล
bulletแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย
bulletร้านอาหารพร้อมพิกัด GPS
dot
Newsletter

dot


สำนักงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
หมอชาวบ้าน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สยามเภสัช
ที่อยู่ : 420/24-25 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ    รหัสไปรษณีย์ 10270
เบอร์โทร : 02-7582054, 02-7580319, 02-3944617 แฟกซ์ 02-3943097     มือถือ:  089-1737447
อีเมล : kajornsak@siampharmacy.net, ksv4siam@truemail.co.th
เว็บไซต์ : www.siampharmacy.net

พิกัด จีพีเอส ละติจูด 13º 38’ 01.63” ลองติจูด 100º 36’ 20.56”