ReadyPlanet.com
dot dot
สวัสดิการของลูกจ้าง

 

สวัสดิการของลูกจ้าง 
สวัสดิการของลูกจ้าง คือ  การดำเนินการโดยนายจ้างที่มุ่งให้ลูกจ้างมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน   มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม และมีสุขภาพอนามัยที่ดี   
การจัดสวัสดิการในสถานที่ทำงาน
1.  ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไม่น้อยกว่า 1 ที่ สำหรับลูกจ้างไม่เกิน 40 คน และเพิ่มขึ้น 1 ที่ ทุกๆ 40 คน ห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชาย  ลูกจ้างหญิง  และคนพิการ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีการดูแลรักษาถูกสุขลักษณะทุกวัน
2. กรณีลูกจ้าง 10  คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

เข็มกลัด
ถ้วยน้ำ
น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล
ปากคีบปลายทู่
แก้วยาน้ำ
ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน
ผ้าพันยืด
แก้วยาเม็ด
ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก
ผ้าสามเหลี่ยม
หลอดหยดยา
เหล้าแอมโมเนียหอม
สายยางรัดห้ามเลือด
ที่ป้ายยา
แอลกอฮอล์เช็ดแผล
กรรไกร
ปรอทวัดไข้
ยาทาแก้ผดผื่นคัน
สำลี
ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
น้ำกรดบอริกล้างตา
ผ้าก๊อซ
ขี้ผึ้งป้ายตา
ผงน้ำตาลเกลือแร่
ผ้าพันแผล
ยาหยอดตา
ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ
ปลาสเตอร์ปิดแผล
ยาลดกรด
ยาบรรเทาปวดลดไข้
ถ้วยล้างตา
ยาแก้แพ้
ยาธาตุน้ำแดง

3. กรณีลูกจ้างจำนวนมาก ให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามรายการดังต่อไปนี้

สวัสดิการ
มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกัน
200 คนขึ้นไป
1,000 คนขึ้นไป
เวชภัณฑ์และยาตาม ข้อ 2
มี
ห้องรักษาพยาบาล   เวชภัณฑ์จำเป็น  พร้อมเตียงพักคนไข้
1 เตียง
พยาบาลเทคนิคขึ้นไปประจำ
1 คน
แพทย์ (หรือนำส่งลูกจ้างยังสถานพยาบาลที่เปิด24 ชั่วโมงได้โดยพลัน แทนการจัดให้มีแพทย์ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี)
1 คน  เพื่อตรวจรักษาไม่น้อยกว่า    2 ครั้งต่อสัปดาห์และไม่น้อยกว่า     6 ชั่วโมงในเวลาทำงานต่อสัปดาห์
ยานพาหนะนำส่งลูกจ้างยังสถานพยาบาล ได้โดยพลัน
-
มี

   4.ให้นายจ้างจัดเครื่องป้องกันอันตรายสำหรับงานอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง  เช่น หน้ากากแว่นตา  ครอบหูลดเสียง  ถุงมือ  รองเท้าหนังหัวโลหะ 
   5.ให้นายจ้างจัดแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ตรวจร่างกายลูกจ้างไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
   6.ให้นายจ้างจัดสภาพการทำงาน  ให้มีการระบายอากาศ  น้ำ  และสิ่งโสโครก   แสงสว่าง  ทางออกฉุกเฉิน  และทางหนีไฟ 


dot
หมวดหมู่สินค้าและบริการ
dot
bulletรับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส, เชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
bulletบริการจัดยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสวัสดิการของลูกจ้าง
bulletรอบรู้เรื่องยา
bulletข้อมูลไข้หวัด 2009
bulletข้อมูลยา RxRama
bulletสรุปข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
bulletโรคหัวใจและคอเรสเตอรอล
bulletแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย
bulletร้านอาหารพร้อมพิกัด GPS
dot
Newsletter

dot


สำนักงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
หมอชาวบ้าน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สยามเภสัช
ที่อยู่ : 420/24-25 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ    รหัสไปรษณีย์ 10270
เบอร์โทร : 02-7582054, 02-7580319, 02-3944617 แฟกซ์ 02-3943097     มือถือ:  089-1737447
อีเมล : kajornsak@siampharmacy.net, ksv4siam@truemail.co.th
เว็บไซต์ : www.siampharmacy.net

พิกัด จีพีเอส ละติจูด 13º 38’ 01.63” ลองติจูด 100º 36’ 20.56”